valencià | castellano   

Buscar
  Estudis i documents

Any:2004
Pg:91-120
Títol: Les Filles de Maria a Alaquàs, una aproximació a la seua història.
Autor: Marí Ferrer, Mª Sacramento
Període: Història Contemporània
Matèria:  Religió
Segles: XX
Tema: Estudis i documents-Religió
Idioma: ValenciàVista prévia
Mª SACRAMENTO MARÍ FERRER

LES FILLES DE MARIA A ALAQUÀS, UNA APROXIMACIÓ A LA SEUA HISTÒRIA
1.- ELS INICIS. L'any 1854 el Papa Pius IX havia formulat el dogma de la Immaculada Concepció de Maria. La pietat popular, com sempre, havia anat al davant i ja festejava Maria amb el nom d'Immaculada. Pius IX donà forma oficial a aquesta devoció i amb el temps aniran sorgint diverses congregacions religioses i laiques que es posaran sota l'advocació i la protecció de Maria Immaculada. Al nostre país, i des de finals del s.XIX o principis del s.XX, es viu la necessitat d'atendre a la formació de xiquets i xiquetes (que, sembla que en el cas de la religió, havia de ser més aviat, per a les xiquetes). Les dones, allunyades de tota relació social, dins de les seues cases fent les feines domèstiques, trobaran en els grups d'Acció Catòlica, en les activitats parroquials i en la participació en les múltiples devocions, una mena de realització social. Dins la mateixa mentalitat de l'època, calia educar les xiquetes per al dia de demà ser una bona mestressa, una bona esposa i, és clar, calia formar-les en una espiritualitat que fera d'elles unes dones catòliques i devotes. En aquest context hem de situar la "Congregación de las Hijas de María". Sorgia com a grup parroquial, dirigit i presidit pel rector de la parròquia i es constituïa com a una associació amb el seu Reglament. Si hem d'atendre a l'acta de constitució d'aquesta congregació (imatge 1)
(1) Primera pàgina del llibre d'actes

-91-

a la Parròquia de l'Assumpció d'Alaquàs, que comença: "Haciéndose eco el Sr. Cura Ecónomo de esta parroquia, D. Jacinto Grau, de los vivísimos deseos de las doncellas de que se estableciera la Congregación de las Hijas de María, elevó a mediados de Agosto último una instancia al Exmo. Sr. Arzobispo (...)". És, doncs, el rector D. Jacinto Grau Magraner (rector de la parròquia des de 1891 fins a 1905/8) qui atén les peticions de les jòvens alaquaseres ("los vivísimos deseos de las doncellas") i comença les gestions oportunes perquè l'Arquebisbe, D. Victoriano Guisasola y Menéndez (1906-1914) aprove la constitució de la Congregació. Les gestions, comenDetall primera pàgina llibre d'actes çades a mitjan agost de 1907, tenen un resultat positiu i és així com queda constituïda la "Congregación de las Hijas de María": el rector és nomenat Director de la Congregació i aquest forma la primera Junta Directiva. Comencen a posar-se tots els pilars de la Congregació que, a més, nomena Sta. Teresa de Jesús com a la seua "segona patrona". Ambdues imatges es col·locaren en les credències de l'Altar(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0