valencià | castellano   

Buscar
  Historia Oral

Año:2012
Pg:175-196
Título: Entrevista a Dª Maria Franco Pons.
Autor: Tarín I López, Ramón | Ferrer Guzmán, Vicent
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Biografías
Siglos: XX
Tema: Historia Oral-Entrevistes i històries de vida-Biografies
Idioma: ValenciàVista prévia
INFORMACIÓ QUALITATIVA SOBRE L'ENTREVISTA

Entrevista a D.ª Maria Franco Pons
PERSONA ENTREVISTADA I ENTREVISTADORS Entrevistada: D.ª Maria Franco Pons Entrevistadors: En Ramon Tarín i López En Vicent Ferrer Guzmán INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L'ENTREVISTA Data de realització: 4 de febrer de 2010. Lloc de realització: casa de D.ª Maria Franco Pons. Duració de l'entrevista: 65 min.

175

INFORMACIÓ TÈCNICA SOBRE LA GRAVACIÓ Tipus de cinta: gravadora digital MP3. Duració de la cinta: 65 min. Nombre de còpies: 1. INFORMACIÓ SOBRE EL QÜESTIONARI I LA TRANSCRIPCIÓ Redacció del qüestionari i projecte general: Enric Juan Transcripció: Laura Vivó Nombre de pàgines: 18 Llengua: valencià. La forma de parlar dels entrevistadors i la persona entrevistada està registrada fidelment en la cinta arxivada a l'arxiu de Quaderns d'Investigació d'Alaquàs. RESUM DE L'ENTREVISTA D.ª Maria Franco Pons va nàixer a la població catalana de Sabadell l'any 1934, al si d'una família treballadora. Després dels anys escolars, va treballar en una d'aquelles fàbriques de tèxtil que tanta fama van adquirir als anys de postguerra. Va conèixer al seu marit Emilio Garcia Domínguez i es van casar l'any 1965. Després de quatre anys vivint a Sabadell, per raons professionals, decideixen traslladar-se a València i més concretament a Alaquàs. Del matrimoni van nàixer, Laura, Mario i Marta. A Alaquàs s'instal·laren primer al carrer Els Benlliure, després al carrer del Convent i finalment al de V. Andrés Estellés. AGRAÏMENT Maria ha sigut i és un persona de les que aporten alguna cosa allà on van i nosaltres, li agraïm esta aportació d'un retall de la seua vida i la seua vinguda a Alaquàs.

176

Entrevista a D.ª Maria Franco Pons
LA IMMIGRACIÓ A ALAQUÀS ALS ANYS QUARANTA-SEIXANTA.

VICENT: Bé Maria, en un primer moment, ens agradaria que ens comentares d'on eres, en quin any vingueres a Alaquàs i el motiu de la teua vinguda al nostre poble. MARIA: Molt bé, jo soc de Sabadell. L'any que vaig vindre..., espera que m'ho he apuntat..., a mi la memòria ja se'm va dispersant. Mira jo vaig vindre al febrer del 69, vam vindre a viure ací, Emilio, el meu marit que ja vivia ací amb la seua família, i nosaltres... VICENT: I el motiu de la vinguda? MARIA: El motiu de la vinguda és perquè... jo em remet un poc enrere, eh? Jo no volia vindre... marxar del meu Sabadell, i de la meua família, dels meus amics, del meu poble, i tot el que tocava, no? Jo no volia, jo no volia, però clar, Emilio va intentar hi fer-se... obrir-se camí en el treball i a la fi li van fer una mala passada, i el que ell havia mogut i proposat es va diluir, i ell tornà a la part d'(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0