valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:2001
Pg:141-156
Título: La festa de la Mare de Déu de l’Olivar des del record.
Autor: Martí Cànoves, Mª Júlia
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Fiestas
Siglos: XX; XXI
Tema: Estudios y documentos-Festes
Idioma: ValenciàVista prévia
M. JÚLIA MARTÍ CÀNOVES

LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DE L'OLIVAR DES DEL RECORD

Per commemorar un esdeveniment qualsevol, només calen dues coses: ganes i mans. Així, l'any 1981, una colla d'amics foren els encarregats de fer la festa de la Mare de Déu de l'Olivar, per tal de continuar amb la tradició centenària que en aquest poble, com en altres, suposa l'exaltació dels seus patrons un cop a l'any i sempre aprofitant els dies en què, bé s'han acabat les collites o bé les fàbriques paren les seues produccions, això si, sempre abans del mal temps, es a dir abans de la tardor. La tradició mana de conservar uns determinats actes religiosos i pagans que mai no s'obliden, encara que van evolucionant a mesura que les noves generacions prenen la torxa i el liderat de la festa. Cadascú d'ells impulsarà allò que puga o allò que més estime convenient, segons les possibilitats de la colla encarregada de la festa; tot són petges importants que aniran conformant la història de la festa, així com també la història del poble. Les colles organitzades s'anomenen clavaris i segons el nostres diccionaris, "al País Valencià es dóna el nom de clavari al president d'una obreria o junta encarregada de regir una confraria i d'organitzar la festa d'un patró" (1). Així la seua feina consistirà a organitzar els actes de les festes i buscar la manera de la seua financiació. Quan els clavaris de 1981 es van plantejar els actes que conformarien el seu programa, van tenir la gran ocurrència de començar amb un treball important que, amb els anys, quedaria com un acte obligat a celebrar dins les Festes Patronals d'Alaquàs: la presentació del nou volum del LLIBRE DEL POBLE, "Quaderns d'Investigació d'Alaquàs". Hem d'agrair per tant a aquesta colla d'homes que van iniciar el 1981 aquesta publicació que, any rere any, mai no ha deixat de faltarnos, així com també a tots i totes els qui, de manera desinteressada i des d'aque-

(1) Diccionari català-valencià-balear. Mn. Antoni M. Alcover.

-141-

lla data, ens fan arribar els seus escrits, treballs d'investigació i fotografies, perquè Quaderns d'Investigació d'Alaquàs puga ser realitat cada setembre. I amb la festa de la Mare de Déu de l'Olivar s'inicia aquesta publicació i enguany, com que es celebra la commemoració del 700 aniversari de la seua troballa, hem volgut reproduir un escrit de D. Antonio Sancho Bueno, aparegut al llibre de Festes Majors de setembre de 1983, que amb el títol de Cuatro crónicas de Fiesta. 1900-1975, ens aproxima una vegada més a la història d'aquest poble i a la seua manera de fer festa.

CUATRO CRÓNICAS DE FIESTA 1900-1975 (...) Fiestas centenarias Cuando agonizaba el siglo, en septiembre de 1900, se(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0