valencià | castellano   

Buscar
  Estudis i documents

Any:2000
Pg:115-148
Títol: Índex de matèries de Quaderns d'Investigació d'Alaquàs: 1981-1999.
Autor: Alfonso Noguerón, Lola | Ferrer I Simó, Concepció
Període: Història Quaderns
Matèria:  Història Quaderns
Segles: XX
Tema: Estudis i documents-Història Quaderns
Idioma: ValenciàVista prévia
LOLA ALFONSO NOGUERÓN CONCEPCIÓ FERRER I SIMÓ

ÍNDEX DE MATÈRIES DE QUADERNS D'INVESTIGACIÓ D'ALAQUÀS: 1981-1999

El present treball és un índex per matèries que recull tots els articles apareguts a Quaderns d'Investigació d'Alaquàs des de l'any 1981 fins a 1999. Són un total de 18 volums i 220 articles. A més, és la continuació d'un treball publicat al volum XII, que replegava el que fins a aquell moment hi havia editat. Durant aquests anys hem vist l'interés que té un índex d'aquest tipus per a saber quins temes s'havien treballat i en quina mesura, siguent una ferramenta de consulta molt útil. El treball s'ha elaborat amb una base de dades, anomenada QUADERNS, feta amb el programa Acces 2000, que està accessible en INFOVILLE ALAQUAS. La consulta on line suposa disposar d'informació que de moment no hem editat en aquest article i que, potser, més endavant puguem consultar en la colecció de Quaderns. La base de dades de Quaderns consta d'un total de 19 camps, i són: - autors (3 camps) - títol - série - volum - any de publicació - pàgines - gràfics i dibuixos - valencià-castellà - fotografies - noms propis - cronologia - matèria (5 camps) - notes La classificació temàtica no ha sigut un treball senzill per la multiplicitat de temes que apareixen en determinats articles, i no sempre ha resultat evident el tema central. És per això, que en alguns casos es podria haver classificat de manera diferent, afectant el resultat total de cada matèria que podem vore a continuació:
-115-

Temes Art Biografies Ciències Naturals Cultura Demografia Economia Ensenyament Esports Festes Gastronomia Guerra Civil Història Història Gràfica Justícia Lingüística Mitjans de Comunicació Paleografia Política Religió Sanitat Senyoriu Societat Transports Urbanisme

Núm. Articles 13 34 1 18 3 24 4 1 5 1 6 2 18 3 4 1 2 5 16 5 20 20 2 12

Tot i que Quaderns és una publicació eminentment de contingut històric, hem bandejat aquest aspecte per destacar les seues matèries per damunt de la seua cronologia, així no trobarem articles classificats com a Història Moderna, sino pel seu contingut econòmic, social, etc. Només hem classificat dins Història aquells articles on no predomina cap matèria concreta. D'altra banda, alguns dels temes requereixen una explicació. Per exemple, en el cas de Festes podrem trobar alguns treballs classificats com a Societat o Religió, perquè les festes com a fenomen social complex de vegades es pot tractar des d'una perspectiva religiosa o social. En el cas de la Guerra Civil aquest tema també apareix, de forma secundària, en articles com els de Biografies. Afegir que hem destacat com a matèria principal la de Senyoriu (...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0