valencià | castellano   

Buscar
  Historia Oral

Año:1997
Pg:130-134
Título: «21. Cultiu de cacau. Recol·lecció i aventat».
Autor: Tarín I López, Ramón
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Economía
Siglos: XX
Tema: Historia Oral-La nostra memòria-Economia
Idioma: ValenciàVista prévia
21. CULTIU DE CACAU. RECOL·LECCIÓ I AVENTAT
El cacauet se sembra a finals de maig o principis de juny després de segar el forment. És la segona collita que farà el llaurador en el mateix any, aprofitant el bon clima i la qualitat de la terra. De vegades es planten tres collites seguides el mateix any per fer més rendible l'explotació. Quan s'ha segat el blat, es llaura el rostoll i es rega la terra. Una vegada hi ha saó, se solca amb el forcat i es deixa caure el gra dins el solc, amb una distància de separació de vint centímetres l'un de l'altre. La collita de cacau tarda quatre mesos en criar­se. Cal dir que se sol deixar el cultiu durant un mes abans d'arrencar­lo per tal que la terra s'estove. Es cull a la fi d'octubre.

Camp de cacau secant­se damunt els cavallons. El cacau s'arrenca de saó i es deixa secar damunt del cavalló. Durant aquest temps es giren les mates al mateix temps que es refrega una mata contra l'altra per llevar­los la terra ja eixuta. Quan les mates ja estan prou seques, es procedeix a espolsar el cacauet dins d'una gran panera de vímet, colpejant­lo aproximadament pels arrels sobre un bastó de fusta que travessa la boca del panerot. Una vegada plena la panera, s'aboca damunt d'una lona estesa al mig del camp. Després d'amuntegar el cacau, s'aventa lleugerament amb el propòsit de llevar­li les volves, brosses o gra fallat. Finalitzada la primera fase de recolecció, el cacauet es trasllada al sequer o lloc apropiat. Si l'oratge és benèvol, el cacau podrà estar estés al sol al voltant de tres dies al sequer. Per la nit s'ha d'amuntegar i cobrir­lo amb una lona o en sacs d'espart amb la finalitat que no es banye amb el rellent. Pel contrari, si l'oratge està revolicat, cal replegar el cacauet cada vespre en sacs i guardar­ lo dins el magatzem o la coberta del corral. A l'endemà es tornarà a estendre i repetir l'operació la resta dels dies.

-130-

Espolsant els cacauet sobre els panerots. El tio Paco Mora amb una colla de jornalers al camp de Pujalt, partida del Bovalar.

El tio Paco Mora aventant el cacauet enmig del camp.

-131-

Durant aquest procés, on el cacauet romandrà secant­se al sol, cal llaurar­lo amb els peus diverses voltes al dia, una vegada a la llarga i l'altra al través, amb la funció de girar els que romanen a la superfície pels de baix i canviar­los de posició. En el moment que el gra de cacau canta dintre la corfa ja tenim el senyal que està sec. Aleshores, s'enllesteix la segona fase de l'aventat del cacau amb la modalitat coneguda com tirar al racó.

Llaurant el cacauet amb els peus al sequer.

-132-

Paco Mora aventant el cacauet amb la modalitat de tirar al racó. La denominació de tirar al racó consisteix en formar un raconet amb fustes, sacs o (...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0