valencià | castellano   

Buscar
  Portada

Año:1995
Pg:01-06
Título: Portada i Crèdits 1995
Autor: 
Periodo: 
Materia: 
Siglos: -
Tema: Portada-
Idioma: CastellanoVista prévia
Imatge g r à f i c a per a: HOMENATGE A TOTES LES P E R S O N E S QUE HAN CANTAT LA C A R X O F A , AL LLARG DEL T E M P S . CLAVARIS DEL CRIST '95 - A L A Q U À S

QUADERNS D'INVESTIGACIÓ D'ALAQUÀS

DIRECTOR: Enric Juan Redal. CONSELL DE REDACCIÓ: Lola Alfonso Noguerón, Josep B. Escrivà Fort, Josep Esteve Forriol, Maria Esteve Llàcer, Francesc García Barberà, Maria Planells Segura, Josep Soriano Bessó, Ramón Tarín López, Ma Julia Martí Cánoves, Lluís Madrid Jiménez.

EDITA: Col·lectiu "Quaderns d'Investigació d'Alaquàs". TIRATGE: 1.000 exemplars. DIPÒSIT LEGAL: V-3.273-1995. I.S.B.N.: Exempt. Imprés a la impremta Arts Gràfiques García Besó, S.L. d'Alaquàs. CORRESPONDÈNCIA: "Quaderns d'Investigació d'Alaquàs. Plaça de la Constitució, 4 46970 ALAQUÀS.

QUADERNS D'INVESTIGACIÓ D'ALAQUÀS "El llibre del poble" XIV ALAQUÀS, Horta-Sud 1995

Entitats col·laboradores: - Ajuntament d'Alaquàs. - Associació de Renovació Pedagògica de l'Horta-Sud. - Caixa Popular. - Fundación Cultural CAM.

Mariano Planells In memoriam
Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0