valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:1995
Pg:87-108
Título: La festa del Santíssim Crist de la Bona Mort a Alaquàs.
Autor: Besó Ros, Adrià
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Fiestas
Siglos: XIX
Tema: Estudios y documentos-Festes
Idioma: ValenciàVista prévia
ADRIÀ BESÓ ROS

LA FESTA DEL SANTÍSSIM CRIST DE LA BONA MORT A ALAQUÀS

La veneració a la imatge de Crist crucificat està arrelada històricament en molts pobles de la comarca de l'Horta Sud. Igualment que ocorre amb el cas de la Mare de Déu, cada imatge de Crist reb una invocació concreta, el que marca una relació de patronatge efectiu que la individualitza i la diferencia sobre les demés1. A Alcàsser se venera el Crist de la Fe, a Aldaia el Crist dels Necesitats, etc. Pel que fa al cas d'Alaquàs, la desaparició de bona part dels fons de l'arxiu parroquial i l'incendi de l'arxiu municipal durant l'última guerra civil ens tanca el camí per a conèixer de manera detallada l'evolució històrica de la religiositat popular i de les seues manifestacions festives. Per aquest motiu ens hem de basar en referències indirectes molt puntuals per poder extraure unes conclusions que no poden anar més enllà del nivell de les hipòtesis. Una de les fonts més valuoses per a conèixer les devocions populars de primers del segle XIX ens la proporciona el llibre d'entrades del Convent de l'Olivar, on entre altres ingressos s'anoten les celebracions de misses encarregades pels veïns del poble. El llibre estudiat abasta el període entre 1814 i 18352. Podem comprovar com la major part de les misses es dediquen a les advocacions clàssiques que conformen el panteó sagrat d'Alaquàs: la Mare de Déu de l'Olivar, Sant Francesc de Paula, la Mare de Déu de la Soledat, que era la titular d'una confraria, i el Beat Gaspar Bono. Ens crida l'atenció que als primers anys no aparega cap missa dedicada al Crist, situació que canvia als primers anys de la dècada dels trenta on comencen a celebrar-se misses de manera freqüent. El mes d'abril de 1830 s'anota que "de una misa al Santo Cristo" es cobraren 4 reals, mentre que a juny del mateix any "de una misa cantada al Santo Cristo" es cobraren 10 reals. Aquest nombre de misses es manté als darrers anys, incrementant-se el 1833

1 ARIÑO VILLARROYA, A.: L'Horta en festes. Torrent, Fundación para el desarrollo "Caixa Torrent", 1992. p. 109. 2 A.R.V.: Clero. Libros, n . ° 3.874.

-87-

quan se'n celebraren quatre. Però aleshores s'acava el llibre, el que ens impedeix conèixer l'evolució del culte amb una perspectiva més amplia. Tot i comptant amb una informació tan limitada podem afirmar que la devoció al Crist a Alaquàs començà a arrelar durant el segon terç del segle XIX, en un context de canvi en els corrents espirituals de l'església. Les primeres notícies que tenim sobre els actes que se celebraven en la festa del Crist són de les primeries del segle XX. Des d'aleshores la celebració ha vengut commemorant-se el dia 9 de setembre, a l'(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0