valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:1995
Pg:151-156
Título: Pesadors i Mesuradors.
Autor: Tarín I López, Ramón
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Economía
Siglos: XX
Tema: Estudios y documentos-Economia
Idioma: ValenciàVista prévia
RAMÓN TARÍN i LÓPEZ

PESADORS I MESURADORS

El primer quart de segle, a Alaquàs encara no existia la bàscula, n'hi havia pesadors i mesuradors. Arribava el cap de l'any i l'Ajuntament feia Pública Subasta del pes i la mesura, i el que més diners donava d'entre tots els postors, s'adjudicava la plaça per a tot l'any i se li entregava la mesura i el pes, perquè aleshores si, per exemple, s'havia de vendre el vi, el gra de forment, l'oli, fessols, etc. havia d'anar el mesurador i pagar-hi a tant la barcella pel seu treball. Tota aquesta feina es realitzava en els domicilis dels llauradors a hores de vendre la collita. En aquell temps existia a la societat rural i sobretot, entre els llauradors, una gran varietat de mesures al seu abast.

Conjunt de peces de mesusrar compost per: una barcella, mitjá barcella, un almud i una oxava

-151-

Estava la mitja barcella, la barcella, l'almud, el mig almud, l'oxava, els quarterons... Quatre mig almuds equivalien a mitja barcella, huit mig almuds, una barcella. La barcella pesava 12 quilos i un almud l'5 quilos. Sis barcelles, un sac de forment de 72 quilos.

La Barcella equivalia a 12 klg. i ha estat utilitzada per a mesurar el grá fins meitat de segle.

Un sac de forment era mig cafís; dos sacs de forment, un cafís. Segons el genere, la barcella era rasa o a caramull. Els fessols, la dacsa, cigrons, l'ordi, forment, l'avena... per a tot el que era gra s'usava la mesura rasa: s'omplia la barcella a caramull i després s'hi passava una barreta d'una part a l'altra. Ara, si es tractava d'ametles, olives, garrofes o, per exemple, cacau,... s'omplia la barcella a caramull. La mesura tradicional del vi o l'oli ha estat l'arroba. L'arroba valenciana tenia 30 lliures i 12 ontzes. L'arroba de vi solia pesar onze quilos i mig (el litre de vi pesava al voltant de 950 grams). L'arroba d'oli tenia entre deu quilos i mig, i onze, segons la densitat... (el litre d'oli pesava 900 grams).

L'arroba pesava 11 quilos, 11 unces i 20 grams. El pes es distribuïa en: grams, unces, adarms i grams.

1

-152-

Balança de pesar el safrà

Per a pesar la farina s'emprava la càrrega i el quintar. Una tona tenia 20 càrregues (una càrrega pesava al voltant de 50 quilos.). El quintar tenia 128 lliures (45 quilos i 440 grams). Per a treure el vi dels tonells o botes dels cellers, s'utilitzava la "TRESCOLAORA". La "trescolaora" era una espècie de bocoi a diferència que, així com el bocoi té la boca estreta i va eixamplantse la part de baix, la "trescolaora" era estreta de baix i ampla de dalt. Amb una circunsferència d'un metre i una alçada d'un parell de pams (40 cms. de fondària), la "trescolaora" tenia una cabuda de cent o dos-cents litres. L'abocament del vi del tonell a la "trescolaora" es realitzava mitjançant una goma que es(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0