valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:1992
Pg:95-106
Título: Aproximació sociolingüística al poble d'Alaquàs.
Autor: Martí Cànoves, Mª Júlia | Madrid Giménez, Lluís
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Lingüística
Siglos: XX
Tema: Estudios y documentos-Lingüística
Idioma: ValenciàVista prévia
M. JÚLIA MARTÍ CÀNOVES LLUÍS MADRID GIMÉNEZ

A P R O X I M A C I Ó SOCIOLINGÜÍSTICA AL D'ALAQUÀS

POBLE

1.- INTRODUCCIÓ Per a fer un estudi dialectològic de qualsevol zona del nostre domini lingüístic, hem de començar per prendre un model amb el qual poder treballar. En el cas que ens ocupa, podríem començar per pensar que la situació concreta que es dóna en la nostra comunitat de parla, és un fet que s'endinsa en el món de la sociolingüística. Aquesta disciplina, des del seu naixement, al voltant dels anys 60, als Estats Units i Canadà, suposa un nou mètode d'investigació del llenguatge, que a més a més manté una forta relació amb la dialectologia i amb la lingüística històrica. Si tenim en compte la dialectologia, veurem com aquesta s'ocupa de la comparació diatòpica i en comparació amb la sociolingüística, observarem que aquesta altra, amplia el seu raig d'actuació perquè estudia la variació lingüística dins una comunitat de parla, tenint en compte els factors de l'estructura social. Tot açò que s'acaba d'esmentar ens porta a presentar: - una comunitat de parla. - unes variants lingüístiques concretes. - una estructura social determinada. 1.1 SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA. Tot i que s'ha presentat en el punt anterior una xicoteta aproximació al fet concret de la dialectologia i sobretot al de la sociolingüística, és ara el moment on s'haurà d'explicitar tot allò que ens done compte dels tres punts que feien la cloenda de l'apartat anterior, és a dir, es donarà en aquest moment, l'explicació pertinent a les tres branques que formen el tronc anomenat sociolingüística: la comunitat de parla, la variació lingüística i els factors estructurals concrets d'aquesta comunitat de parla. Començarem amb la presentació de la comunitat de parla objecte d'aquest treball: Alaquàs. Aquest municipi valencià, és situat a 7 quilòmetres de la ciutat de València, dins la comarca de l'Horta Sud. En termes generals, el seu mig de subsistència, és a dir, la seua economia, gira al voltant de la indústria de la fusta, el moble i el derivats d'aquestes. -95-

Fruit d'aquest tipus d'economia de subsistència, és la variació de l'índex demogràfic, el qual augmenta considerablement als anys 60 i primeries dels 70, degut a la creació de moltes industries dins el terme municipal i també com no, al " b o o m " de la construcció de grans edificis destinats a vivendes de la classe mitja i baixa: aleshores, Alaquàs esdevé tant una població dormitori, com una població industrial. Es molt important fixar els punts de procedència d'aquesta immigr(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0