valencià | castellano   

Buscar
  Historia gráfica

Año:1991
Pg:139-162
Título: Història gràfica 1991
Autor: 
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Historia Gráfica
Siglos: XIX; XX
Tema: Historia gráfica-Història Gràfica
Idioma: ValenciàVista prévia
HISTÒRIA GRÀFICA

-141-

Enrique Gil de " c a M e n d o z a " i Roseta de " c a Toni el Ferrer". De novençans estigueren en València per a deixar constància del seu festeig.

U N A FOTO HISTÒRICA UN B O N GRAPAT DE REPUBLICANS D'ALAQUÀS DELS ANYS 30 ¿ Q u a n es va fer la fotografia? ¿Quina celebració, a m b motiu de què es varen reunir aquesta quarentena d'alaquasers, sent que tots ells coincidien en la seua ideologia republicana?. La pregunta continua en peu, tot i que he demandat a moltes persones en edat de poder proporcionar alguna contestació. D'entrada tots m'han dit el mateix: " E n la foto no hi ha ningú que no fóra republicà". Transcric de forma resumida el resultat de les meues averiguacions. Abans vull deixar constància del greu error que estem cometent tots aquells que comptem amb algun nivell de preocupació per la història del nostre poble. No valorem la importància de la documentació oral o escrita que tenim al nostre abast, però que lenta imperceptible i irrecuperable va desapareixent. Després, amb el transcurs del temps, només ens quedaran les lamentacions... En el moment de redactar aquestes ratlles, estiu del 91, no hem pogut trobar ja cap persona viva, de les presents a la foto, que ens poguera relatar en directe, sense entrar en càbales o suposicions com anem a fer ara, quan i per què es varen reunir tots aquells republicans alaquasers. D'entrada comptem amb un fet de constatació unànime: a la caiguda de la Dictadura només existix a Alaquàs, de manera organitzada, una força política republicana: els blasquistes. Als escrits de Lluís Lino, que fem públics en aquest mateix número de " Q u a d e r n s d'Investigació", es narren tots els detalls i antecedents de la seua aparició pública. Partim d'una base unitària del republicanisme local. Sabem que al llarg dels anys de la República (1931-39) es varen produir divisions, i que a Alaquàs acabaren constituïnt-se seus locals de Izquierdo Republicana (Manuel Azaña, Peset, etc.) i de Unión Republicana (Martínez Barrios). Tenim arreplegats algunas dades al respecte, però no massa. Repetim el que déiem abans: pel temps, anem a disposar de fonts orals i documentals cada volta més precàries i dubtoses, si volem saber què feren i com pensaven els nostres familiars i veïns republicans. Sembla que la fotografia es va fer a la caiguda de la Dictadura, o als inicis de la República, quan encara no s'havien produït divisions entre els republicans d'Alaquàs. Potser el motiu fóra alguna celebració, o trobada, a la qual calia acudir mudats, com es ben visible: jaquetes, corbates, bruses, xalecos, barrets.... No hem pogut saber més. Com tampoc hem trobat clarícia en el ll(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0