valencià | castellano   

Buscar
  Portada

Any:1990
Pg:01-06
Títol: Portada i Crèdits 1990
Autor: 
Període: 
Matèria: 
Segles: -
Tema: Portada-
Idioma: CastellanoVista prévia
Vista parcial d'Alaquàs després de la nevà. Aquesta fotografia fou realitzada el dia de Sant Antoni, el 17 de Gener de 1.944. Podem veure-hi com destaquen les torres del castell, el campanar i l'església. Al davall del retrat, es veu la tancà de l'hort de Montalt i al centre les cases que donaven al carrer de la Séquia i llurs corrals. El fotógraf fou Micalet "el Curro". Volem agrair al seu fill la gentilesa al deixar-nos aquest retrat i molts altres que han segut publicats.

QUADERNS D'INVESTIGACIÓ D'ALAQUÀS

DIRECTOR: Enric Juan Redal CONSELL DE REDACCIÓ: Juan Alabau, Josep B. Escrivà Fort, Josep Esteve Forriol, Francesc Garcia Barberà, Joaquim Llorens Vila, Josep M. Soriano Bessó.

EDITA: Col.lectiu "Quaderns d'Investigació d'Alaquàs" TIRATGE: 1.000 eixemplars Dipòsit Legal: V-2123-1990 I.S.B.N.: Exempt Imprés a la Imprenta Garcia Bessó d'Alaquàs. CORRESPONDÈNCIA: "Quaderns d'Investigació d'Alaquàs" Plaça de la Constitució, 4 46970 ALAQUÀS

QUADERNS D'INVESTIGACIÓ D'ALAQUÀS IX ALAQUÀS - 1.990

Entitats Col.laboradores -- Ajuntament d'Alaquàs -- Associació de Renovació Pedagògica de l'Horta-Sud -- Caixa Popular -- CAM. Caja de Ahorros del Mediterráneo.

A Don Juan Alabau
Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0