valencià | castellano   

Buscar
  Historia gráfica

Año:1989
Pg:117-134
Título: Història gràfica 1989
Autor: 
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Historia Gráfica
Siglos: XIX; XX
Tema: Historia gráfica-Història Gràfica
Idioma: ValenciàVista prévia
HISTÒRIA GRÀFICA

Fotografia realizada sobre 1895. La xicota major es Francisqueta Montalt Garcés. Sobre les seues faldes te al seu cosí Micalet Montalt Alfonso, el qual va morir de fadrí als 20 anys. La xiqueta majoreta és Salvadora Montalt Alfonso, també cosina de Francisqueta. L'altra xiqueta que te una arruixadora a les mans és Concepció Montalt Alfonso. Aquesta va entrar de monga a les Oblates. La fotografia creguem que es faria a "l'hort de Montalt.".

119

Al voltant de 1880 amb cl vestit del casament, marit i muller pegaren cap a València per a retratar-se. Francisco Alfonso Sena de "'ca Bolà" i Salvadora de "ca Medina". Una parella molt arriscada. El tio Quico amb barret i amb un bon pur. La tia Salvadora amb mantó de manila, ventall i falda ben planxada.

120

121

Altra fotografia del corral de la fàbrica d'esperit. S'hi troben; Tereseta la "Casabana" i cl seu nebot als braços. Salvoret cl "Quartero". el o Baltasar i la seua dona, Fedc el metge, de "ca Bocaos", Salvador el "Quartero". i la seua dona. la tia Isabeleta i al darrere hi ha alguns balladors de la fàbrica. Asseguts al sòl; Ximet el fill de la tia Pepa, Eloina i Josefina de "ca Vento".- Maria la "Casabona" i Paquita la "Quartera".

122

Combregadors de la primera dècada d'aquest segle. Podem vore com amb el pas del temps canvien les modes de vestir entre xics i xiques. Els combregadors i combregadores són; a l'esquerra dalt i davall; Micalet Barberà de "ca Morimos" i Genoveva Forriol "del Forn", respectivament. A la dreta dalt i davall; Pasqual Palop "el Tabaler" i Teresa Palop "la Botifarra" respectivament.

123

124

Una parella de fadrins, que més tard serien marit i muller. Ella és Vicenta Alfonso Peiró "la Moruixa". El del caball i l'espasa és Lluis Portalés Medina "Set Esquenes" es trobava servint a Barcelona.

125

Un matrimoni alaquasser. Ells són Teresa Ros i Francisco Palop. amb les vestimentes de costum. Corríeu els anys 30.

126
Retrat fet a la fàbrica d'esperit. Aquesta es trobava pels carrers de Sant Josep i Santa Cecília. Podem vore-hi; el Tio Baltasar. una parella de novençans, Fede de "ca Bocaos" que era el metge i el capellà era D. José de "ca'l Quartero". La fotografia es realitzaria al voltant de 1910.

En 1892, tot mudats se n'anaren a València per a fotografiar-se. Aquestos dos germans són; Pepet i Matilde Montalt Alfonso. Tots dos varen morir de fadrins, als 21 i 27 anys respectivament. Pepet era músic, i sense saber solfa tocaba varis instruments i fins i tot donaba classes de música a gent del poble.

127

Un grup de costureres pels anys 20. Començant pe(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0