valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:1984
Pg:35-38
Título: La inundació d'Alaquàs en 1.731.
Autor: Royo Martínez, José
Periodo: História Moderna
Materia:  Sociedad
Siglos: XVIII
Tema: Estudios y documentos-Societat
Idioma: ValenciàVista prévia
JOSEP ROYO Y MARTÍNEZ

LA INUNDACIÓ D'ALAQUÀS E N 1.731 La inundació que va sofrir la vila d'Alaquàs el 1731, ens ha quedat registrada al Llibre de Títols de l'Arxiu Parroquial de Torrent. En ell s'ens descriu les vicissituts passades per les poblacions d'Alaquàs i Aldaia els dies 14 al 16 de setembre del 1731. Les pluges torrencials en la zona mediterrània són prou conegudes i els seus efectes devastadors més encara. Les precipitacions ocasionen desbordaments de rius i rambles. En la majoria dels casos es produeixen per un corrent d'aire calent i humit molt inestable de la mar, que s'alça bruscamente davant l'obstacle de les muntanyes, així com també una gota d'aire freda o depresió en altura. Encara que no sabem quin fou el motiu, si que sabem el desenvolupamente i les conseqüències, els dies abans esmentats. Una gran tempesta descarregà abundantíssima aigua en tot el Pla de Quart, fent augmentar el caudal dels barrancs extraodinàriament, al mateix temps que les poblacions d'Alaquàs i Aldaia es veien invadides d'aigua, assolant quantes cases i corrals trobava per davant. Els mals en la població d'Alaquàs afectaren tots, tant llauradors com artesans, si als primers s'els emportà forment, oli, garrofes, vi, aiguardent; als segons els trencà els forns ollers. La gent per la seua banda es refugià al convent del Mínims el qual per estar més alt no entrà aigua, i al castell, on entrà gran quantitat d'ella, però soportà l'avinguda. Les ajudes de les poblaciones afectades i en especial a Alaquàs no es feren esperar, Torrent envià primerament al síndic i al metge per veure el que necessitaven, enviant quatre càrregues de pa i oli, i destinaren un dels tres forns que tenia el poble per tal de proveir la població en els dies següents. També vingueren ajudes del Capítol Catedralici que envià 2000 lliures; del procurador del senyor d'Alaquàs que va donar un ral a cadascú, i així mateix senyors de València que enviaren els seus donatius. Posteriorment es féu necessària la reconstrucció del poble, a tal fi convocaren als mestres, oficials, obrers de vila i manobres de València, que en dos dies i repartits en esquadres de dos-cents obrers arreglaren el poble d'Alaquàs.
35

ARXIU PARROQUIAL DE TORRENT Llibre de Titols. fol: 1 r. y fol 1 v.

" Diluvi de Alaquàs del any 1731"

En l4 de septembre de l73l en la vila de Alaquas tenint custodiat encassadeBaltasarPortales la Ymage de Sant Francisco de Paula per procesons advertiren que dita Ymage suava, per lo que cridaren al Retor, o vicari perpetuo de dita vila, y lo pare corrector del convent de Nostra Señora del Olivar orde de Minimos de aquella per a manifestarlos esta estraordinaria (--) (1) avien advertit en dita Ymage los qual avent vist su(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0