valencià | castellano   

Buscar
  Història Oral

Any:1984
Pg:105-136
Títol: Dades per conèixer la nostra indústria artesanal a les primeries d'aquest segle.
Autor: Garcia Barberà, Francesc | Martí Gil, Vicent | Baltasar Escrivà Fort, Josep
Període: Història Contemporània
Matèria:  Economia
Segles: XX
Tema: Història Oral-Article-Economia
Idioma: ValenciàVista prévia
HISTÒRIA ORAL

FRANCESC GARCIA BARBERA VICENT MARTÍ GIL JOSEP BALTASAR ESCRIVÀ FORT

DADES PER CONÈIXER LA NOSTRA INDÚSTRIA ARTESANAL A LES PRIMERIES D'AQUEST SEGLE

"No som un poble de místics ni de grans capitans sinó de gent que treballa als petits tallers, a casa o al camp", -RAIMONCantant Valencià

Donant-li continuïtat al treball que el proppassat any encetàrem quan parlàvem de la nostra agricultura, volem ara aportar noves dades al coneiximent de la xicoteta indústria artesanal que tanta importància va tindre a principis d'aquest segle al nostre poble. Ens referirem als perolers, cullerers, torners i xocolaters.
107

PEROLERS La fabricació d'olles és molt antiga a Alaquàs, possiblement d'origen musulmà, encara que el primer document que tenim de l'existència de la professió d'oller és del segle XVI i ha estat publicat per Enric Juan a l'estudiar l'inventari de béns d'un obrer de vila d'Alaquàs:
"...Joan Benet, oller, del dit lloch d'Alaquàs confessa deure..."

Als segles XV11 i XVIII els documents que fan referència als ollers són molt nombrosos. A títol d'exemple citem aquestos que també han estat publicats per Enric Juan:
"Valencia. Consejo de Aragón a 13 de abril de 1658. Para que V. M. se sirva mandar conceder licencia a la ciudad de Valencia y vecinos de la Villa de Alaquàs para sacar de estos reinos de Castilla dos mil quintales de barniz para las vasijas de barro que se fabrican en aquel lugar, pagando los derechos devidos y acostumbrados..." "... en esta villa ay gremio de alfareros, con ordenanzas aprovadas por el Concejo que surte de bajilla ordinaria de cocina a Valencia, y gran parte del Reyno..." (1751) "... sus vecinos para subsistir y aumentarse recurrieron a cultivar dilatados campos en los términos inmediatos y fomentaron las fábricas de alfarería que es el alma y riqueza del pueblo. Fabrican aquí los utensilios de cocina y surten la capital y pueblo de la Huerta, de pucheros, platos y cazuelas. El barro es fino y rojo, las formas agradables, el barniz solido, brillante de un dorado oscuro..." (Cavanilles, 1793).

Aquestos i molts altres documents demostren que l'ofici d'alfarer és antiquíssim a Alaquàs. A continuació passem a detallar-vos les fàbriques de perolers que existien a principi d'aquest segle i llurs llocs d'emplaçament. - Salvador Tàrrega Forriol, "El Xaparro", la peroleria es trobava al carrer Sant Hipòlit i la portalà donava al carrer del Tribunal de les Aigües. - Vicent Tàrrega Forriol, "El Garrofí", la peroleria es trobava al carrer Sant Josep, a l'igual que la portalà. - Miguel Tàrrega Forriol, "El Garrofí", la peroleria es trobava al carrer Dr. Barberà i la portal(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0