valencià | castellano   

Buscar
  Historia Oral

Año:2010
Pg:305-306
Título: La immigració a Alaquàs als anys quaranta i cinquanta dels segle XX a través de les històries de vida i fonts orals (III).
Autor: Grup D’investigació Hª Oral D’Alaquàs
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Demografía
Siglos: XX
Tema: Historia Oral-Entrevistes i històries de vida-Demografia
Idioma: ValenciàVista prévia
Grup d' investigació sobre la història oral de Alaquàs

1

La immigració a Alaquàs als anys quaranta i cinquanta del segle XX a través de les històries de vida i fonts orals (III)

Al llarg del segle XX es produeixen a Alaquàs grans canvis en l'estructura econòmica, social i urbanística. En primer lloc, es manifesta una notable transformació de l'activitat agrària: nous conreus, creixement de la mecanització del camp i també un ràpid desenvolupament de l'activitat industrial que portarà al nostre poble a convertirse en un centre industrial. En segon lloc, l'atracció de València farà que busquen residència en la vila milers de persones que acudiran procedents de l'interior de la Comunitat Valenciana i de les províncies espanyoles pròximes. Alaquàs, que a principis de segle escassament superava els 2000 habitants, arribarà als 8000 en 1960 i els 22.000 en 1978.
1

Dins el col·lectiu de Quaderns d'Iinvestigació d'Alaquàs està constituït el «Grup d'investigació sobre història oral» que té com a objectiu recuperar les fonts orals d'Alaquàs. El camp d'estudi del grup és la història social: el treball dels veïns, la vida quotidiana, la família, la emigració, les creences i valors, la cultura popular, l'educació, la història de les dones... El mètode de treball més emprat és l'entrevista, tant la dirigida com la semidirigida, ja que s'ha considerat que per a recollir les vivències i les experiències personals, l'entrevista personal és la tècnica més recomanable. Totes les entrevistes són gravades en àudio, transcrites i guardades a l'arxiu de Quaderns d'Investigació d'Alaquàs per a posteriors investigacions. En estos moments, el Grup de treball investiga els següents temes: «La immigració a Alaquàs als anys quaranta i cinquanta del segle XX» i «L'escola d'Alaquàs als anys cinquanta». El grup l'integren les següents persones: Lola Alfonso, Maria Esteve, Yolanda Estreder, Carmen Ferrer, Vicent Ferrer, José Manuel Furió, Francesc García, Teresa Guerrero, Enric Juan, Mª Júlia Martí, Josep Soriano, Ramón Tarín i Desirée Torralba.

305

Aquesta nombrosa arribada de persones canviarà la fisonomia urbana del poble y també produirà canvis socials que afectaran tots els habitants. L'objectiu del nostre treball és, doncs, conèixer a través de la història viscuda pels seus protagonistes quins van ser els motius que van impulsar a milers de persones a deixar els seus pobles de naixement i buscar Alaquàs com a nou lloc d'acollida. Hem utilitzat l'entrevista personal com a tècnica de treball per a recuperar la informació. A més a més, prè(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0