valencià | castellano   

Buscar
  Estudis i documents

Any:1982
Pg:07-50
Títol: Dades per a l'estudi de la societat Valenciana del segle XVI: l'inventari de bens d'un obrer de vila d'Alaquàs.
Autor: Juan Redal, Enric
Període: Història Moderna
Matèria:  Economia
Segles: XVI
Tema: Estudis i documents-Economia
Idioma: ValenciàVista prévia
DADES PER A L'ESTUDI DE LA SOCIETAT VALENCIANA DEL SEGLE XVI: L'INVENTARI DE BENS D'UN OBRER DE VILA D'ALAQUAS
Per E n r i c Juan Redal

-7-

-8-

Dades per I'estudi de la societat valenciana del segle XVI: l'inventari de bens d'un obrer de vila d'Alaquàs.

"

Els inventaris de béns que realitzen els notaris a la mort del testador sobre la fortuna d'aquest són avui una de les fonts fonamentals per a conéixer la societat de l'època en que foren realitzats. Serà necessària la recuperació, classificació i estudi d'una gran quantitat d'inventaris dispersos en centenars de manuscrits dels notaris del País Valencià per aproximar-nos a la comprensió de la vida diària de les famílies de l'Antic Règim, mitjançant els béns que posseïen. Els ornaments, les ferramentes (eines) que utilitzen, el mobiliari, el vestuari, les terres, els llibres... permetran estudiar l'economia familiar en relació als diversos llocs geogràfics, en funció de les professions, en funció de la classe social a la que es pertany, etc. Al mateix temps permetrà profunditzar sobre altres aspectes com la llengua escrita, la història agrària, les antigues formes de dret foral, la procedència dels teixits emprats en la confecció dels vestits, les diverses formes de treball, etc. Els Protocols Notarials constitueixen, doncs, una font fonamental de la història i sorprèn el poc treball realitzat en aquest aspecte. Estem en la creença que l'estudi dels inventaris ajudaran al coneixement de la societat valenciana durant el segle XVI. El que ara publiquem va pertanyer a un artesà, Pere Garcia, "mestre obrer de v i l a " , natural i habitant d'Alaquàs, xicotet nucli de població de l'Horta de Valencià, a la fi de la primera meitat del segle XVI. El document que a les derreries transcrivim al final del nostre comentari, sobre el.que hem basat el nostre treball, té 16 fulls i es conserva en el Ms. 3.089 de la Secció de Protocols del Arxiu del Regne de Valencia. Pertanygué qué al notari d'aquesta ciutat D. Gaspar Gil.

-9-

L'inventari: El 4 d'abril de 1530, Pere Garcia, "obrer de vila" d'Alaquàs, pel seu testament pronunciat davant d'En Gaspar Gil, notari de Valencia, deixava tots els seus béns, a parts iguals, al convent de frares mínims de l'Olivar d'Alaquàs i a l'Hospital General de València. A la seva mort, esdevinguda el mes de juny del 1543, es procedí, com era costum, segons els furs de València, a inventariar els seus béns mitjançant el nomenament de dos procuradors que representaren els drets de les institucions que es beneficiaven de l'herència (el Convent nomenà En Hieroni Aguilar, germà del senyor d'Alaquàs, mentre que l'Hospital General anomenà En Joan Vaziero, notari i síndic de l'esm(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0