valenciā | castellano   

Buscar
  Histōria Grāfica

Any:1981
Pg:147-166
Títol: Histōria grāfica 1981
Autor: 
Període: Histōria Contemporānia
Matčria:  Histōria Grāfica
Segles: XIX; XX
Tema: Histōria Grāfica-Histōria Grāfica
Idioma: ValenciāVista prévia
APENDICE GRAFICO

-147-

-148-

Croquis de la villa de Alacuás a la escala de 1 por 3.000 1.918

-149-

(Foto cedida por la familia Portalés Palop) Finals del segle XIX, anys després del còlera. Viatges a Valencia en tranvia de cavalls. Vicent Palop Guzmán, "tio Angel", agüelo del tio Vicentet "el Angel", anà a València amb la filla enganyat, perqué no volía fotografiar-se. Aixina vestien, aixinaes mudaven fa cent anys...
-150-

(Fotos cedides per la familia García Bessó) ¿Estan fetes les fotos en l'hort de la "casa dels senyorets", en front de l'Ajuntament, on es guardaba el "Sant"?. Sería per l'any 1.915, 1.920... Ens han dit: "Ahí està José M. a Palop "el Secretari"; José Ferrando, "el tio Pardala"; pareix però no estic segur...; el tio Fabià 1'aguacil, mira la gorra de plat; i Paquita Casted, i potser son pare... I la dona del tío Fabià, i les filies de l'hort Francisca i María Montalt Garcés; i la germana de Salvoret el de Pau. I el xiquet de bolquerets?. Afegiu tot el que vulgàu...
-151-

(Fotos cedides per les famílies Marco Peiró i García Bessó) Anys 1920, 22, 25... Un descans en el treballde cosida, de fer calsa. Un día de Pasquaen el Vedat. ¡Quantes dones guapes en Alaquàs!! ¿Voléu noms? Germanes Angeleta i Elvira "de Campos", Inés Peiró "la Tapalana", María Planells "la Castellera", les germanes Teresa, Matilde, Virtudes i Francisqueta Portalés, María Moret, María Monto o, Matilde Soriano "la de Puchalt", María Peiró, Dolores Mestre, Catalina Aguilar...
-152-

(Foto cedida per la familia Portalés Palop) Farà ara 50 anys, o més encara. Un día de estiu. Tots mudats a almorçar en tartana ¿O com es diu eixe carro tan lluïdor, que casi pareix un auto. ¿Está ahí Francisco Bessó "el Nano"? ¿I Francisco Ferrer "el Pastoret"? ¿I Francisco Martínez "el Rei? (cuants Pacos en Alaquàs...) ¿I està Forment, o n'hi han dos Forment?.
-153-

(Foto cedida per la familia Cervera Martínez) "Clavaris del Crist" de l'any 1.925. La festa dels fadrins. Gent jove, be plantada, amb roballuïdora. Llegiu els noms: Salvador Montoro, Pascual Palop, Manuel Forment, Miguel Tárrega, Salvador Portales, Vicente Tárrega, Francisco Cervera, Francisco San Miguel, Pascual Parra, Miguel Tárrega, Francisco Gil, Cayetano Miquel.

-154-

-155-

(Foto cedida per la familia Soriano Portales) "D. José M. Sanchis Almiñano y sus muchachos". Més de trenta anys al càrrec de l'escola masculina del poble. Milers i milers d'anécdotes, de vivencies, de records. Ací(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0