valencià | castellano   

Buscar
  Estudis i documents

Any:2014
Pg:45-114
Títol: Alaquàs: alcaldes i regidors (1812-2012)
Autor: Llorens Vila, Joaquim | Llorens Latorre, Pilar
Període: Història Contemporània
Matèria:  Política
Segles: XXI
Tema: Estudis i documents-
Idioma: ValenciàVista prévia
Joaquim Llorenç Vila Pilar Llorenç Latorre

Alaquàs: alcaldes i regidors (1812-2012)
Amb l'article que presentem es vol tornar a la memòria dels alaquasers i alaquaseres, la figura dels homes i dones que al llarg dels darrers anys han dedicat i dediquen part de la seua vida a la gestió municipal des de la institució que ens representa a tots. Certament, sempre no ha estat així ja que, tant al poble com a l'Ajuntament, s'han alternat persones i ideologies; no obstant això, entre tots s'ha configurat l'Alaquàs democràtic del què hui gaudim. L'any 2012 semblava que era l'ocasió única; es complien dos-cents anys del fet que un grup de ciutadans de tots els Regnes de les Espanyes tingueren la lucidesa suficient per albirar, malgrat les diferències d'origen i d'ideologia, que les persones són lliures i poden i deuen decidir, no només sobre les normes que volen donar-se per a la convivència comuna, sinó també sobre aquells que els han de representar en les decisions col·lectives. Amb aquesta intencionalitat elaboraren la Constitució de 1812. Han estat tres anys de treball durant els quals, els autors, municipalistes convençuts, han consultat l'abundosa, encara que malauradament incompleta, documentació de El Archivo Manfredi, La Casa de Alaquàs i els Libros de Reales Decretos custodiats a l'Arxiu del Regne de València (a partir d'ara ARV). També s'han consultat, a l'Arxiu de la Diputació de València, les actes conservades sobre les Eleccions Municipals i a Corts i els expedients sobre els triatges de quintos. Finalment s'han revisat els llibres d'actes del Plenari Permanent de l'Ajuntament d'Alaquàs des de 1936 fins avui, dipositats a la secretaria municipal de l'Ajuntament de la nostra vila. Es volia proporcionar als lectors una informació profitosa i funcional dels alcaldes i regidors alaquasers durant els darrers dos-cents anys. Tot i que l'objectiu d'aquesta recerca s'ha aconseguit només en part, per manca de docu-

45

mentació, es va valorar que sí valia la pena que quedara constància del que s'havia trobat. A més a més, no solament havia de saber-se quines eren, en un any determinat, les persones de la Corporació, també quin era el context en el que viviren i la problemàtica que afrontaren. Per això, junt als noms de les persones, s'han inclós alguns fets que, com a petites pinzellades temporals, creguem que han tingut influència en la vida i la història de tots i ens situen en Alaquàs, València o el món.

L'INICI REVOLUCIONARI

Para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos de alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico y presididos por el jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre estos, si hubiere dos. Cons(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0