valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:2015
Pg:165-200
Título: La Casa d’Exercicis Espirituals «La Puríssima d’Alaquàs». Contextualització històrico-arquitectònica d’un edifici adaptat com a presó de dones durant la Guerra Civil Espanyola.
Autor: Roselló Jaunzarás, Tomás | Torralba Mesas, Desirée
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Guerra Civil
Siglos: XX; XXI
Tema: Estudios y documentos-
Idioma: ValenciàVista prévia
Tomás Roselló Jaunzarás Desirée Torralba Mesas

La Casa d'Exercicis Espirituals «La Puríssima d'Alaquàs»
Contextualització històrico-arquitectònica d'un edifici adaptat com a presó de dones durant la Guerra Civil Espanyola.

MEMÒRIA HISTÒRICA Al llarg del recorregut de la carretera de València a Torrent, es va establir el tramvia a l'abril de 18951. Açò va afavorir que entre finals del segle XIX i les primeres dècades del XX, es construïren als costats de la mateixa, a més de xalets per part de les famílies adinerades de la capital, la Casa d'Exercicis Espirituals «La Puríssima», de la Companyia de Jesús, en 19062. Aquesta es va ubicar als afores d'Alaquàs, en la partida del «Bobalar», al costat del camí dels Mollons i junt al camí Vell de Torrent. (Imatge 1). La visita, a l'abril de 1914, del nunci del Papa a Espanya, Francesco Ragonesi, a la "Casa"3 inicia una sèrie d'importants esdeveniments succeïts a l'edifici, que sense dubte el doten d'una elevada rellevància històrica, que se suma al
Las Provincias, 26 de abril de 1895, p. 2. Citat en: Aguilar Civera, I. (2004). Valencia Tranvía 1874-2004. F.G.V. València, p. 62. 2 Registre de la Propietat d'Aldaia. Finca 983 d'Alaquàs, tom 286, llibre 9, Fol. 54rº-56rº; "Los señores que han practicado ejercicios espirituales en la nueva casa que, bajo la advocación de la Purísima, la Compañía de Jesús ha fundado en Alacuás...". Extret de: La Lectura Dominical: Revista semanal ilustrada. Órgano del Apostolado de la Prensa, Madrid, 20 de enero de 1906, p. 43. 3 "El Nuncio de Su Santidad en Valencia. (Por telégrafo). Valencia 16.- El Nuncio ha almorzado en el pueblo de Alacuás, invitado por los Padres Jesuitas de la Casa de la Purísima...". Extret de: El Siglo Futuro: Diario católico, Madrid, 17 de abril de 1914.
1

165

Imatge 1. La Puríssima a les primeres dècades del segle XX. (Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu)

seu destacable valor arquitectònic. Gran part del que relatem a aquest context històric, s'extrau de la investigació inèdita a la qual va participar també Lola Alfonso Noguerón entre els anys 2009 i 2010 i de la que es van publicar diversos articles.4 A continuació, segons la declaració conservada a l'Arxiu Històric Nacional5, del superior dels pares Jesuïtes de «La Puríssima», Ramón Mas Alcañiz, l'Ordre va ser exclaustrada de l'edifici a causa de l'aprovació de la Constitució
4 Existeixen diferents articles publicats relacionats amb aquest edifici i la seua història, a Quaderns d'investigació d'Alaquàs en els que és l'autora o ha participat Lola Alfonso Noguerón: Noguerón (...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0