valencià | castellano   

Buscar
  Estudios y documentos

Año:2015
Pg:201-220
Título: Anàlisi dels processos electorals al municipi d’Alaquàs. Eleccions locals: 1979-2015.
Autor: Paños, Adrián Vicente
Periodo: História Contemporánea
Materia:  Política
Siglos: XX; XXI
Tema: Estudios y documentos-
Idioma: ValenciàVista prévia
Adrián Vicente Paños

Anàlisi dels processos electorals al municipi d'Alaquàs. Eleccions locals: 1979-2015
INTRODUCCIÓ ALS PROCESSOS ELECTORALS La participació és l'essència de la democràcia. Els sistemes democràtics es van dotar d'un sistema d'eleccions periòdiques. En el cas d'Espanya, a partir de l'article 68.4 de la Constitució Espanyola, «el Congrés és elegit per quatre anys. El mandat dels diputats acaba quatre anys després de l'elecció o el dia de la dissolució de la Cambra», es pot identificar el mateix procediment en el cas del Senat a l'article 69.6. Pel que fa a la circumscripció, «l'elecció es farà en cada circumscripció atenent a criteris de representació proporcional», article 68.3. I finalment, «les eleccions tindran lloc entre els trenta i els seixanta dies després de l'acabament del mandat. El Congrés electe haurà de ser convocat dins dels vint-i-cinc dies següents al de la celebració de les eleccions», article 68.6. A l'àmbit local, en relació amb els requisits generals de la convocatòria d'eleccions, seguint la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, article 42.3, «en els supòsits d'eleccions locals o d'eleccions a Assemblees Legislatives de Comunitats Autònomes els Presidents de Consell de Govern dels quals no tinguen expressament atribuïda per l'ordenament jurídic la facultat de dissolució anticipada, els decrets de convocatòria s'expedeixen el dia quinquagèsim-cinquè abans del quart diumenge de maig de l'any corresponent i es publiquen al dia següent en el Butlletí Oficial de l'Estat o, si és el cas, en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma corresponent. Entren en vigor el mateix dia de la seua publicació. Les eleccions es realitzen
201

el quart diumenge de maig de l'any que corresponga i els mandats, de quatre anys, acaben en tot cas el dia anterior al de la celebració de les següents eleccions». Pel que fa a la constitució de la Corporació Municipal, es pot identificar a l'article 37.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que «les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'haguera presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels Regidors electes, en el supòsit del qual es constitueix el quarantè dia posterior a les eleccions». En els darrers trenta-dos anys s'han produït a Espanya deu convocatòries a eleccions generals, nou a eleccions autonòmiques, deu processos electorals locals i set eleccions europees. Sen(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0