valencià | castellano   

Buscar
  Direcció i redacció

Quaderns d’Investigació d’Alaquàs és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada pel “Col·lectiu Quaderns d’Investigació“. En ella participa el següent equip de persones:

Direcció: Enric Juan Redal, cronista oficial d’Alaquàs.

Consell de redacció: Lola Alfonso Noguerón, Joan Dols Ruiz, María Esteve Llàcer, Carmen Ferrer Escuder, Vicent Ferrer Guzmán, Teresa Guerrero Sarguero, Adrià Hernàndez Garcia,  Josep Soriano Bessó,Ramón Tarín López, María Julia Martí Cànoves, Tomàs Roselló Jaunzaràs, Desirée Torralba Mesas

Al llarg dels anys també han format part del Consell de redacció: Juan Alabau Sanchis, Josep Benet Burriel i Martinez, Josep B. Escrivà Fort, Josep Esteve Forriol, Yolanda Estreder, José Manuel Furió Tomás, Francesc García Barberà, Eduardo Genovés López de Sagredo, María Guasp Martínez, Lluis Madrid Jiménez, Mariano Planells Segura i Antonio Sancho Bueno.

Correcció: José Benet Burriel i Martínez,  Maria Júlia Martí Cànoves y Maria Teresa Guerrero Sarguero.

Maquetació i impressió: impremta Arts Gràfiques Garcia Bessó , S.L., d’Alaquàs

 

La pàgina web de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs ha estat presentada el dia 28 de febrer de 2014, onzè aniversari de la recuperació del Castell Palau d’Alaquàs. En la construcció de la pàgina web han participat les següents persones:

 

Direcció: Enric Juan Redal

Coordinació general: Toni Saura

Digitalització i organització  dels continguts: Tomàs Roselló Jaunzaràs

Desenvolupament i programació de la web: Dani Castillo

Documentació: Lola Alfonso Noguerón, Concepción Ferrer y Simó, Elena Marí Romero.

Assistència al desenvolupament dels continguts: Chelo Tomàs  ( logística); Sonia Franco ( digitalització); Josep Bonillo ( reproducció de pdfs)

Disseny gràfic : Lola Corral Alfonso

Disseny del Manual d’Estil de Quaderns: Ángel Gráfico

Correcció lingüística: Josep Benet Burriel i Martínez

Manteniment de la pàgina web: Ajuntament d’Alaquàs