valencià | castellano   

Buscar
  Premis

Quaderns ha rebut el premi “Manuel Sanchis Guarner”, concedit pel Bloc Jaume I d’Alaquàs. També  ha estat seleccionat per rebre ajuts econòmics de la Fundació l’Horta-Sud i Caixa Popular i la Diputació de València. Des de  1981 rep una subvenció anual de l’Ajuntament d’Alaquàs. 

Els anys 2012 i 2013 ha gaudit d’una Beca concedida per la Diputació de València i l’Ajuntament d’Alaquàs per  procedir a la digitalització i organització dels continguts de Quaderns en  la pàgina web.

Quaderns s’intercanvia amb una gran quantitat d’institucions culturals i educatives del país.