valencià | castellano   

Buscar
  Història

Quaderns d’Investigació d’Alaquàs va ser fundat a Alaquàs l’any 1980 per un grup de persones del món de l’educació i de la cultura.  Els seus estatuts van ser aprovats el tres de maig de 1994. 

Quaderns…va nàixer com un intent de recuperar la memòria històrica d’Alaquàs i, al mateix temps, amb un desig de crear  consciència local en un poble on als anys seixanta i setanta del segle XX havien arribat moltes persones procedents d’altres llocs de l’Estat i començaven a sentir com a seua aquesta terra. Per això,  el seu primer objectiu va ser donar a conèixer les investigacions als professors i professores dels centres escolars del poble perquè pogueren incorporar-los a les seues classes.   Apropar a l’escola documents històrics, tradicions culturals, fotografies, estudis i monografies...va ser la nostra manera de reivindicar, als inicis dels anys vuitanta, la memòria col·lectiva d’un poble, la memòria que defineix la nostra història passada i  present,  la que ens apropa  a la història realment viscuda.

L’any 1981, gràcies als clavaris de la Mare de Déu de l’Olivar d’aquell any i un bon nombre d’institucions que ens varen ajudar, es va publicar el primer número de Quaderns. Des d’aquell moment, cada any, cada inici del mes de setembre,fidel al seu compromís inicial, Quaderns ha anat aportant la mirada històrica necessària en tot grup humà. Al llarg dels anys, aqueixa mirada s’ha anat convertint en una bona pel·lícula de colors cada vegada més nítids. Sabem noms, activitats, comportaments, formes de vida, aspectes econòmics, costums, tradicions, problemes...de les persones que han viscut a Alaquàs des de  fa segles. Hem recuperat per a sempre, gràcies a les fotografies, les cares del poble i estem ajudant a recuperar les veus de la gent gràcies als enregistraments que fem per donar a conèixer les biografies dels nostres majors. Hem publicat treballs sobre la forma de vida dels nostres avantpassats; quines eren les relacions entre els senyors del poble i els ciutadans; de quina manera hi varen conviure les comunitats cristiana i musulmana fins al segle disset; quina era la fisonomia del nostre poble al llarg dels segles...Creiem que els estudis que s’han publicat des de 1981 han intentat aportar la mirada vital de l’evolució històrica d’Alaquàs; per això, possiblement, Quaderns s’ha convertit al llarg d’aquests anys en el llibre del poble.

Així, des de el seu naixement, Quaderns..., publica tot el que fa referència a l’espai  d’Alaquàs: tant del passat com del present; tant del patrimoni material com de l’immaterial, tant de la cultura passada i present , com de la realitat actual…tot partint de la convicció que en un món globalitzat, treballar en espais xicotets de referència permet entendre realitats generals.

 

Quaderns ha estat publicat gràcies a moltes persones i institucions: els clavaris de la Mare de Déu de l’Olivar de 1981; els clavaris del Crist de 1982, les corporacions municipals presidides per Albert Taberner, Francesc Tàrrega, Adrià Hernàndez, Jorge Alarte y Elvira García; la Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia, la Diputació de València; les institucions de crèdit com Caixa Popular, Caixa d’Estavis de Torrent, Caja de Ahorros del Mediterráneo...i un bon nombre de investigadors i lectors entusiastes que al llarg dels anys han recolzat i han ajudat a convertir  Quaderns en una referència cultural de gran importància en la vida de la nostra comunitat.

Al publicar la nostra pàgina web, volem que Quaderns siga   el llibre viu del poble a les nostres escoles, a les nostres biblioteques, a les nostres cases. Volem que ens ajude a reflexionar i pensar. Volem que els principals protagonistes continuen essent  les persones del poble. Volem que siga la nostra història viva, on tots i totes ens sentim protagonistes. Volem que ens servisca per a tenir una major estima vers les nostres arrels i per a fer-nos avançar com a un poble més just i més lliure.

Hi ha tasca per a molta gent i per molts anys. Per això mateix en Quaderns col·laboren des dels investigadors de la localitat que han volgut aportar la seua memòria personal a professionals de la història, cronistes locals, professors i professores, a més de molts estudiants universitaris...Entre tots, al llarg dels anys teixirem el gran tapís de la història del nostre poble.

Quaderns es finança amb les quotes dels subscriptors, amb l’ajut de patrocinadors i amb la subvenció anual de l’Ajuntament d’Alaquàs.